Stik z nami

 

DIREKTOR
Miran RAUTER

Telefon: +386 (0)3 426 06 50
Fax: +386 (0)3 426 06 53
E-pošta: miran.rauter@hermi.si

PROJEKTIVA
Vodja projektive:
Janez PODLIPNIK, univ.dipl.inž.el

Telefon: +386 (0)3 426 06 52
Fax: +386 (0)3 426 06 53
E-pošta: janez.podlipnik@hermi.si

Janko JAN, univ.dipl.inž.el.

Telefon: +386 (0)3 426 06 55
Mobitel: +386 (0)70 552 599
E-pošta: janko.jan@hermi.si

PROIZVODNJA
Vodja proizvodnje:
mag. Damjan KOCJANC

Telefon: +386 (0)3 426 06 58
Fax: +386 (0)3 426 06 53
E-pošta: damjan.kocjanc@hermi.si

RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Vodja finančno-računovodskega področja:
Manja RAJH

Telefon: +386 (0)3 426 06 60
Fax: +386 (0)3 426 06 53
E-pošta: manja.rajh@hermi.si

 

KOMERCIALA
Splošni kontakt

Telefon: +386 (0)3 426 06 40
Fax: +386 (0)3 426 06 53
E-pošta: prodaja@hermi.si


Vodja komerciale:
Simon STVARNIK

Telefon: +386 (0)3 426 06 42
Fax: +386 (0)3 426 06 53
E-pošta: simon.stvarnik@hermi.si

Tea PARADIŽNIK, komercialist

Telefon: +386 (0)3 426 06 40
Mobitel: +386 (0)70 550 399
E-pošta: tea.paradiznik@hermi.si


Borut JEKL, komercialist

Telefon: +386 (0)3 426 06 44
Mobitel: +386 (0)31 204 852
E-pošta: borut.jekl@hermi.si

TEHNIČNA POMOČ
Janez VENKO, tehnična pomoč

Telefon: +386 (0)3 426 06 41
Fax: +386 (0)3 426 06 53
Mobitel: +386 (0)70 550 403
E-pošta: janez.venko@hermi.si