Športna štipendija

Športna štipendija
Razpisujemo športno štipendijo za leto 2022

V podjetju Hermi, d.o.o., razpisujemo športno štipendijo za leto 2022. Naša želja je podpreti perspektivnega mladega športnika oz. športnico in mu/ji s tem pripomoči pri lažjemu doseganju ciljev na športnem področju in pri pridobitvi izobrazbe. Predviden sklad štipendije za leto 2022 znaša 3.000 EUR.

Na razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Pogoji za prijavo:

 • Športnik ni starejši od 21 let;
 • Športnik je aktiven najmanj 3 leta in ima vidne rezultate;
 • Ima urejen redni status dijaka ali študenta;
 • Uspešno usklajuje športne obveznosti s šolskimi obveznostmi;
 • Prednost imajo športniki, ki se ukvarjajo z zimskimi športi;
 • Prednost imajo športniki s prijavljenim stalnim prebivališčem v mestni občini Celje ali Velenje ter v širši okolici podjetja Hermi.

Izbor

 • Izbor poteka dvostopenjsko. Na prvi stopnji posebna komisija na podlagi prejetih pisnih vlog izbere tri kandidate.
 • Vsi trije kandidati se predstavijo posebni komisiji, ki za prejem štipendije izbere enega kandidata.
 • Seja posebne komisije bo predvidoma potekala v začetku meseca novembra 2021.

 

PRIJAVA

Športnik odda pisno vlogo, ki vsebuje: informacijo o osebnih podatkih; navedbo največjih športnih uspehov; kratko motivacijsko pismo s cilji in ambicijami; kopijo šolskega spričevala za zadnje in predzadnje leto; dokazilo, s katerega je razvidno, da športna aktivnost traja vsaj tri leta (lahko izjava trenerja).

Športnik prijavo odda najkasneje do petka, 29. 10. 2021:

 • na e-naslov: nina.saje@hermi.si in/ali
 • po pošti na naslov: Hermi, d.o.o., Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje

V podjetju Hermi, d.o.o., podpiramo mlade športnike, ker imajo enake oziroma podobne vrednote, kot jih imamo v podjetju: timsko delo, kreativnost, samodisciplina, tekmovalnost, talent, uresničevanje zastavljenih ciljev, pripadnost, delavnost in vztrajnost …

Podjetje Hermi, d.o.o., si pridržuje pravico, da štipendije ne podeli.

Vljudno vabljeni k prijavi!

Naziv spletne strani

Hermi, d.o.o.

Trnoveljska cesta 15

3000 Celje

Slovenija