NAROČITE KATALOG

Strelovodna oprema

Strelovodna oprema

  • Strelovodna instalacija je zaščita objekta pred direktnim udarom strele.
  • Smiselno razporejeni strelovodni vodniki po objektu so namenjeni odvajanju toka strele ob direktnem udaru strele.
  • Potrebna je pravilna instalacija neopaznih strelovodov (materiali, objekt, okolje itd.).
  • Za uspešen odvod energije udara strele mora biti strelovodna instalacija priključena na kvalitetno ozemljitev.
  • S pravim načrtovanjem se lahko odvodni vodniki strelovoda kar najbolj skrijejo.


Strelovodna instalacija je skupek smiselno postavljenih in pravilno dimenzioniranih vodnikov, ki omogočijo toku strele pot v zemljo.

Pri udaru strele se pojavijo izredno veliki električni tokovi (tudi več kot 200.000A). Le ti zlahka zanetijo požar ali povzročijo mehanske poškodbe na objektih, v kolikor pride do neposrednega udara v sam objekt.

Ker je udar strele dejansko električni tok, je učinkovita zaščita namestitev prevodnikov – strelovodne instalacije – na mestih, kjer se takšen udar pričakuje. Strelovodna instalacija je skupek smiselno postavljenih in pravilno dimenzioniranih vodnikov, ki omogočijo toku strele pot v zemljo. Namestitev naj bo prepuščena strokovnjakom, ki poznajo in obvladajo standarde in predpise s področja zaščite pred strele in kot taki natančno vedo, na katera mesta na objektu je potrebno namestiti strelovodno opremo in na katera ne.

Z namestitvijo strelovodne instalacije torej uspešno zaščitimo objekt pred mehanskimi poškodbami ali požarom. Kljub nameščenim strelovodom pa lahko pride do poškodb električnih naprav v samem objektu. Do poškodb teh naprav lahko pride tudi v primeru udara strele v nek bližnji objekt ali električno omrežje. Zaščita, ki uspešno ščiti električne naprave v objektu, se imenuje PRENAPETOSTNA ZAŠČITA.

Za podroben pregled celotne ponudbe in tehničnih specifikacij artiklov naročite svojo različico brezplačnega kataloga oz. kontaktirajte naše svetovalce.
Želite več informacij?

Za več informacij ali izdelavo ponudbe, prosimo, da izpolnite ustrezen obrazec, ki ga dobite na spodnjih povezavah. Hvala.

Končni kupci Projektanti in izvajalci