Neopazni strelovodi

Neopazni strelovodi

  • Strelovodna instalacija je zaščita objekta pred direktnim udarom strele.
  • Smiselno razporejeni strelovodni vodniki po objektu so namenjeni odvajanju toka strele ob direktnem udaru strele.
  • Potrebna je pravilna instalacija neopaznih strelovodov (materiali, objekt, okolje itd.).
  • Za uspešen odvod energije udara strele mora biti strelovodna instalacija priključena na kvalitetno ozemljitev.
  • S pravim načrtovanjem se lahko odvodni vodniki strelovoda kar najbolj skrijejo.

Z namestitvijo strelovodne instalacije torej uspešno zaščitimo objekt pred mehanskimi poškodbami ali požarom. Kljub nameščenim strelovodom pa lahko pride do poškodb električnih naprav v samem objektu. Do poškodb teh naprav lahko pride tudi v primeru udara strele v nek bližnji objekt ali električno omrežje. Zaščita, ki uspešno ščiti električne naprave v objektu, se imenuje PRENAPETOSTNA ZAŠČITA.

Za podroben pregled celotne ponudbe in tehničnih specifikacij artiklov naročite svojo različico brezplačnega kataloga oz. kontaktirajte naše svetovalce.
Želite več informacij?

Za več informacij ali izdelavo ponudbe, prosimo, da izpolnite ustrezen obrazec, ki ga dobite na spodnjih povezavah. Hvala.

Končni kupci Projektanti in izvajalci