NAROČITE KATALOG

Strelovodna oprema

KON Kontaktni elementi

Kontaktni elementi so namenjeni spajanju različnih delov strelovoda.

  • Namenjeni so medsebojnemu spajanju delov strelovodne instalacije in spajanju na različne kovinske elemente.
  • Pomembno je, da je zagotovljen ustrezen, tj. dober spoj med posameznimi vodniki, kovinskimi deli ali drugimi elementi.
  • Materiali, ki jih želimo medsebojno spajati, morajo biti primerni, da med posameznimi deli ne pride do t.i. galvanskega spoja.

KON kontaktni elementi so namenjeni spajanju delov strelovodne instalacije med seboj kot tudi spajanju na različne kovinske elemente. Pri tem mora biti zagotovljen ustrezen, tj. dober spoj med posameznimi vodniki, kovinskimi deli, … Prav tako je potrebno paziti na primernost materialov, ki jih želimo medsebojno spajati, da med posameznimi deli ne pride do t.i. galvanskega spoja.

Za podroben pregled celotne ponudbe in tehničnih specifikacij artiklov naročite svojo različico brezplačnega kataloga oz. kontaktirajte naše svetovalce.

Priporočamo

KON01

Sponka, namenjena izvedbi merilnih in ostalih spojev med ploščatimi vodniki do širine 30 mm v zemlji in nad njo.

KON02

Sponka, namenjena izvedbi merilnih in ostalih spojev med okroglimi in ploščatimi vodniki do širine 30 mm.

KON04 A SIMPLE

Sponka, namenjena izvedbi spojev med okroglimi vodniki in ploščevinastimi deli nad zemljo.

KON05

Kontaktna sponka, namenjena izvedbi kontaktnih spojev med okroglimi vodniki in ploščevinastimi deli.

KON05-2

Fleksibilen povezovalni element, različnih dimenzij. Namenjen povezavi posameznih kovinskih delov strelovodne instalacije in za spajanje na lovilne vode pri velikih temeperaturnih razlikah.


Želite več informacij?

Za več informacij ali izdelavo ponudbe, prosimo, da izpolnite ustrezen obrazec, ki ga dobite na spodnjih povezavah. Hvala.

Končni kupci Projektanti in izvajalci