NAROČITE KATALOG

Strelovodna oprema

Strelovodna oprema

Tehnična pomoč

Ali vaš objekt potrebuje strelovod?

Ob misli na strelovodno zaščito hiše je najpogostejše vprašanje, ki se zastavlja kar samo po sebi naslednje:
Ali strelovod sploh potrebujemo? Odgovor nanj pa žal ni tako enostaven.

Posvetujte se z našimi strokovnjaki!

Nevihta nad hišam

Odgovor na to vprašanje je projekt strelovodne instalacije, ki ga naredi elektroprojektant. Ta v skladu z veljavnim standardom o zaščiti objektov pred delovanju strele (SIST IEC 62305-1) izračuna ogroženost objekta. Na podlagi rezultata se določi potreben nivo zaščite, oz. dejanska izvedba strelovodne instalacije.

Celotna strelovodna zaščita

Pomemben podatek o ogroženosti objekta oz. potrebi po strelovodu na objektu je število udarov strel na področju, kjer se objekt nahaja. Ta podatek je možno dobiti na Elektroinštitutu Milan Vidmar iz Ljubljane. Tam spremljajo pojave udarov strel v Republiki Sloveniji in imajo podatke o številu udarov, kot tudi o lokaciji udara strele. Potrebno je tudi upoštevati lokacijo objekta, oz. ostale objekte med katerimi se objekt nahaja. Logično je, da je objekt, ki se nahaja na vrhu hriba in v bližini nima drugih objektov ali dreves, precej bolj ogrožen, kot objekt, ki se nahaja med visokimi bloki v središču mesta.

Hiša v ognju
Kontaktirajte nas za brezplačno ponudbo!

Prav tako je ogroženost objekta oz. potreba po strelovodu odvisna od materialov, iz katerih je objekt zgrajen. Objekt npr. s kovinsko streho je proti enakemu objektu pokritemu z opečnato streho bolj ogrožen. Pomembna je oprema objekta, kot tudi namembnost. Objekti, ki so pomembnega značaja, morajo biti bolje zaščiteni, kar pomeni da morajo imeti strelovod, oz. boljši strelovod od drugih objektov. Iz vseh opisanih dejavnikov, ki so običajno predstavljeni v številkah, nato projektant določi potreben strelovod na našem objektu.

Poleg vsega opisanega podaja odgovor na vprašanje iz naslova velikokrat tudi cena in izgled strelovoda. Nekoč ta dva dejavnika nista bila v prid strelovodnim instalacijam, vendar to danes ne velja več. Cena sodobnega strelovoda je občutno nižja, predvsem zaradi lažje, hitrejše in enostavnejše montaže, saj so nosilci prilagojeni posameznim kritinam, pritrjevanje vodnikov pa je brez vijačenja. Prav tako so sodobni materiali, za strelovodne instalacije se uporabljajo predvsem baker, aluminij in tudi nerjaveče jeklo, boljši.

Primer strelovoda na hiši

Zaradi boljših materialov, okroglih vodnikov, posameznim kritinam in fasadam prilagojenih nosilcev, tudi izgled strelovoda ni več tako izstopajoč in ne kvari splošnega izgleda objekta, kar prav tako govori v prid strelovodnim instalacijam.

Izgled sodobne strelovodne instalacije

Pri odločitvi o zaščiti premoženja oz. objekta s strelovodom je vse našteto vsekakor v pomoč, končni odgovor na vprašanje, ali objekt strelovod potrebuje pa dajeta elektroprojektant in lastnik objekta.

Janez Podlipnik, univ.dipl.inž.el.

Posvetujte se z našimi strokovnjaki!