NAROČITE KATALOG

Prenapetostna zaščita

Prenapetostna zaščita

Tehnična pomoč

Kaj je prenapetostna zaščita?

Prenapetostna zaščita je zaščita električnih instalacij in podatkovnih linij pred prenapetostmi. Največje prenapetosti v omrežju se pojavijo ob udarih strele.

Ni nujno, da gre za neposredni udar v sam objekt; tudi ob bližnjih, kot tudi oddaljenih udarih se lahko pojavijo inducirane prenapetosti, ki zlahka poškodujejo elektronske naprave. Trenutne in stikalne prenapetosti v omrežju so venomer prisotne in prav tako lahko povzročijo škodo na elektronskih napravah.

Za prenapetostno zaščito objektov oz. instalacij in nanje priključenih naprav v objektu poznamo 3 stopnje prenapetostno zaščitnih elementov, ki se v glavnem razlikujejo po tokovni zmogljivosti odvajanja. Za kvalitetno ter zanesljivo zaščito je potrebno prenapetostne zaščitne elemente pravilno dimenzionirati. To v splošnem pomeni, da je potrebno namestiti vse 3 stopnje zaščite, kajti le v tem primeru lahko pričakujemo, da ob pojavu prenapetosti ne bo prišlo do poškodb električne opreme. Prepričanje, da le z eno stopnjo zaščite rešimo problem, je zmotno.

V praksi se pogosto dogaja, da se kot prenapetostna zaščita uporabi le zadnja, III. stopnja zaščite, ki je običajno na tržišču dosegljiva v obliki različnih električnih podaljškov z vgrajeno prenapetostno zaščito. Zmogljivost odvajanja toka je v takšnem primeru okrog 6 kA (8/20). To je občutno premalo, saj se v primeru, ko se pojavi udar strele neposredno ali nekje blizu objekta, lahko pojavijo tokovi tudi do 200 kA. V tem primeru torej takšna prenapetostna zaščita ni sposobna zaščititi naprave, sama zaščita se uniči skupaj z napravo, ki bi jo morala zaščititi.

V primeru instalirane kompletne prenapetostne zaščite, kar pomeni vse 3 stopnje prenapetostnih zaščitnih elementov, prenapetostna zaščita uspešno zaščiti samo napravo.

Nameščena 1. stopnja prenapetostne zaščite

Slika 1: Nameščena I. stopnja prenapetostne zaščite v glavnem razdelilcu

Nameščena 2. stopnja prenapetostne zaščite

Slika 2: Nameščena II. stopnja prenapetostne zaščite v etažnem razdelilcu

Nameščena III. stopnja prenapetostne zaščite

Slika 3: Nameščena III. stopnja prenapetostne zaščite pred samim porabnikom

Vendar pravilno nameščena prenapetostna zaščita ne ščiti objekta pred direktnim udarom strele v sam objekt, temveč le instalacije v objektu. Ob direktnem udaru strele se pojavijo mehanske poškodbe na objektu in nemalokrat požar, ki lahko uniči celoten objekt. Učinkovita zaščita pred temi poškodbami je STRELOVODNA INSTALACIJA.