NAROČITE KATALOG

Sodelovanje s stroko

BREZ STROKE NI RAZVOJA

Na področju zagotavljanja kakovosti in razvoja produktov za zaščito pred udarom strele sodelujemo z raznimi institucijami ter v okviru ustreznih standardov. Sodelovanje s stroko je izredno velikega pomena, saj tako dosegamo inovacije in napredek v industriji.

S Slovenskim Inštitutom za standardizacijo (SIST) aktivno sodelujemo pri sprejemanju standardov na področju zaščite pred strelo. Podjetje je prav tako član tehničnih odborov za strelovode na inštitutih v ostalih državah, kjer je prisotno na tržišču.

To so Hrvatski zavod za norme (HRN), Institut za standardizaciju Bosna i Hercegovina (BAS) in Institut za standardizaciju Srbije (ISS). Pri razvoju in urejanju novih proizvodov, kakor so izolirni sistemi – ti so sad našega znanja – smo zagotovili testiranje na Infrastrukturnem centru za energetske meritve (ICEM) v Mariboru.

Povezani smo s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, z Elektroinštitutom Milan Vidmar (EIMV) v Ljubljani, Institutom za elektroprivredu i energetiku Zagreb, Zavodom za zaštitu na radu Sarajevo, Elektrotehničkom fakultetom Univerzitete v Beogradu in drugimi.

S srednješolskimi centri po vsej Sloveniji in Hrvaški izvajamo izobraževanje zaključnih letnikov elektroenergetske smeri o zaščiti pred udarom strele. Prav tako strokovno sodelujemo s projektanti elektroinštalacij pri njihovih problemih, sprejemamo njihove ideje in predloge o izboljšanju obstoječih, kot tudi izdelavi novih izdelkov.

Z razvojem gradbeništva je tudi za nas kot proizvajalca strelovodne opreme vse več strokovnih izzivov. Z globalnim segrevanjem ozračja bo strel več, ne manj. Naša strelovodna oprema je po vseh elementih konkurenčna evropski. Imamo vse, kar pozna Evropa.

Razvojni izziv? Velik. Narediti bomo morali še boljši Program SHIELD in razširiti dejavnost na področje prenapetostne zaščite.