Športna štipendija

Športna štipendija
Razpisujemo športno štipendijo za leto 2024

V podjetju Hermi, d.o.o., razpisujemo športno štipendijo za leto 2024. Tudi v letu 2024 želimo podpreti perspektivne mlade športnike in športnice ter jim s tem pripomoči pri lažjemu doseganju ciljev na športnem področju in pri pridobitvi izobrazbe. 


Na razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Pogoji za prijavo:

 • Športnik ni starejši od 21 let;
 • Športnik je aktiven najmanj 3 leta in ima vidne rezultate;
 • Ima urejen redni status dijaka ali študenta;
 • Uspešno usklajuje športne obveznosti s šolskimi obveznostmi;
 • Prednost imajo športniki s prijavljenim stalnim prebivališčem v Savinjski regiji in Šaleški dolini.

Izbor

 • Posebna komisija na podlagi prejetih pisnih vlog izbere kandidate, ki se predstavijo posebni komisiji.
 • Posebna komisija po predstavitvi kandidatov za prejem štipendije izbere predvidoma pet kandidatov.
 • Seja posebne komisije bo predvidoma potekala v začetku meseca novembra 2023.

PRIJAVA 

Športnik odda pisno vlogo, ki vsebuje:

 • informacijo o osebnih podatkih
 • navedbo največjih športnih uspehov
 • kratko motivacijsko pismo s cilji in ambicijami
 • kopijo šolskega spričevala za zadnje in predzadnje leto
 • dokazilo, s katerega je razvidno, da športna aktivnost traja vsaj tri leta (lahko izjava trenerja).

Športnik prijavo odda najkasneje do četrtka, 12. 10. 2023:

• na e-naslov: anja.turk@hermi.si in/ali

• po pošti na naslov: Hermi, d.o.o., Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje


Mlade športnike v podjetju Hermi, d.o.o. podpiramo, ker gojijo enake oziroma podobne vrednote, ki so v podjetju HERMI, d.o.o. smernice, kako bodo sodelovali, ustvarjali in gradili odnose ter uresničevali svojo vizijo in dosegali cilje: timsko delo, kreativnost, samodisciplina, tekmovalnost, talent, uresničevanje zastavljenih ciljev, pripadnost, delavnost in vztrajnost. 

Podjetje Hermi, d.o.o., si pridržuje pravico, da štipendije ne podeli.

Vljudno vabljeni k prijavi!

Naziv spletne strani

Hermi, d.o.o.

Trnoveljska cesta 15

3000 Celje

Slovenija