NARUČI KATALOG

Program SHIELD

Računalniško podprto projektiranje strelovodne in prenapetostne instalacije za zaščito pred udarom strele.

V podjetju Hermi veliko pozornosti posvečajo sodelovanju s projektanti, izvajalci in ostalimi udeleženci pri strelovodnih instalacijah in prenapetostni zaščiti. Da bi olajšali delo projektantom in pripomogli k čim učinkovitejšemu, hitrejšemu in kakovostnejšemu reševanju, je podjetje Hermi izdelalo PROGRAM SHIELD – računalniško podprto projektiranje strelovodne in prenapetostne instalacije za zaščito pred udarom strele.

Video predstavitev programa SHIELD: