Štipendije

Postanite naš štipendist

S strokovnim znanjem, izkušnjami in finančno pomočjo že vrsto let podpiramo, usmerjamo in kalimo mlade posameznike na njihovi karierni poti.

Pridružite se nam!

Na mladih svet stoji

Kadrovska strategija v podjetju Hermi temelji predvsem na mladih. Štipendiramo mlade nadobudne posameznike na vseh stopnjah šolanja – poklicno, srednje, višje in visokošolsko izobraževanje. Omogočamo tudi vajeništvo. Poleg opravljanja strokovne prakse in praktičnega usposabljanja skladno z našimi potrebami ponujamo tudi možnosti študentskega ali počitniškega dela ob podpori mentorja.

Štipendije - underpromo

Kadrovske štipendije za različne profile

Ključ do uspeha v podjetju smo ljudje. Verjamemo, da vsak zaposleni, študent, štipendist in zunanji sodelavec s svojim strokovnim znanjem, izkušnjami in osebnostno raznolikostjo doprinese k razvoju podjetja. Glede na aktivnosti in potrebe podjetja s kadrovskimi štipendijami podpiramo različne zaposlitvene profile.

Podjetje Hermi s svojimi prodajnimi segmenti sodi med podjetja kovinske industrije ter podjetja elektronske- in elektroindustrije, zato dostikrat iščemo kadre znotraj teh panog. Podobno kot v drugih podjetjih tudi pri nas primanjkuje deficitarnih kadrov. Na eni strani spodbujamo zanimanje za tovrstne poklice, na drugi strani s strokovnim znanjem in usmerjenim izobraževanjem pomagamo pri oblikovanju in izobraževanju bodočih strokovnjakov.


A brez skrbi! Ponujamo štipendije tudi za druge profile. Preverite med razpisi!

Že več kot 15 let štipendiramo zavzete in elana polne mlade posameznike, ki so se prekalili v izjemne strokovnjake na svojem področju.

Praktična znanja, sodobna tehnologija in finančna podpora

S štipendiranjem mladim in njihovim staršem olajšamo finančno breme šolanja in spodbujamo zanimanje za različne poklice. Vemo, da poleg finančne neodvisnosti in stabilnosti štipendisti in štipendistke iščejo in cenijo konkretne izkušnje, dostopnost do znanja, možnost uporabe najsodobnejše opreme, kakovostne in strokovno podkovane mentorje … Z izjemno hitrostjo se razvijajo tudi tehnologije, orodja in stroji, zato vsako leto vlagamo v nakup najmodernejših strojev in programske opreme. Neprestano skrbimo, da našim štipendistom in štipendistkam ponudimo dovolj izzivov in možnosti za nadaljnji razvoj.

Omogočamo delo z najsodobnejšo programsko in proizvodno opremo.

Z izkušnjami do prve zaposlitve

Štipendisti pridobivajo izkušnje že med šolanjem, spoznajo delovne procese in sodelavce, naučijo se upravljati in delati z najsodobnejšo programsko in tehnično opremo. Vključujejo se v konkretne projekte in razvojne procese ter ključno pripomorejo k razvoju podjetja. Prispevajo k strokovni in osebnostni rasti vseh vpletenih.

Z opravljanjem praktičnega usposabljanja z delom mlade navajamo na samostojnost in odgovornost, tako da lahko ob zaposlitvi pričnejo z delom že popolnoma samostojno in brez nadzora.

Ob zaključku šolanja omogočimo prvo redno zaposlitev na primernem delovnem mestu.

S kadrovskimi štipendijami podpiramo različne zaposlitvene profile.

Športne štipendije

Zdrav duh v zdravem telesu je ena vrednot, ki je v podjetju Hermi v ospredju že od ustanovitve. S sponzorskim denarjem podpiramo mlade športnike s podobnimi vrednotami, kot jih imamo v podjetju: timsko delo, kreativnost, samodisciplina, tekmovalnost, talent, uresničevanje zastavljenih postavljanje ciljev, pripadnost, delavnost in vztrajnost …

Mladim športnikom in športnicam finančno breme lajšamo tudi s športnimi štipendijami.

Več o športnih štipendistih

Niste prepričani, ali povsem ustrezate našemu timu?

Spoštujemo dano besedo, pri tem vključujemo vsakogar.

V podjetju HERMI bomo naredili vse za pošten odnos do dela, kamor sodi tudi spoštovanje dane besede za uspešno izvajanje dogovorov.
Cenimo vaše mnenje in zagotavljamo enake zaposlitvene možnosti. 

Več o tem v naši politiki trajnostne naravnanosti

Ste dijak ali študent?

Naša kadrovska strategija temelji predvsem na mladih. Poleg opravljanja strokovne prakse in praktičnega usposabljanja skladno z našimi potrebami ponujamo tudi možnosti študentskega dela ali počitniškega dela ob podpori mentorja. Naše delo, procese in pogoje dela lahko pobliže spoznate na Dnevih odprtih vrat za dijake. Verjamemo, da lahko elana polne mlade začetnike preobrazimo v strokovnjake in jih pripeljemo v svoje vrste, zato že vrsto let štipendiramo mlade, zavzete posameznike.

Kontaktirajte nas o možnosti štipendiranja

Vas zanima še kaj, česar nismo predstavili?

Z veseljem vam odgovorimo na druga vprašanja.

Štipendije - vprašanja
Naziv spletne strani

Hermi, d.o.o.

Trnoveljska cesta 15

3000 Celje

Slovenija