Trajnost

Trajnost je del naše kulture

Zavedamo se vpliva na okolje in podnebje, družbo in gospodarstvo. Naši cilji pokrivajo vse vidike trajnosti, zato ravnamo odgovorno in preudarno. Prav vsak v ekipi HERMI predstavlja kamenček v mozaiku k boljšemu jutri: s skrbjo za zdravje in okolje, gospodarnostjo ter ne nazadnje soustvarjanjem družbe, ki enakopravno vključuje vse skupine ljudi.

Preberite o naši okoljski politiki

POKLIČITE NAS

+386 3 426 06 50

PIŠITE NAM

info@hermi.si

Trajnostni razvoj je pomembnejši kot kadar koli doslej

HERMI vztraja na svoji poti k trajnostnemu razvoju tako na okoljskem področju (zmanjšana poraba energije, uporaba čiste energije in obnovljivih virov), pri strateškem povezovanju v gospodarstvu (digitalizacija in veriga ustvarjanja dodane vrednosti s poudarkom na regionalnem in lokalnem razvoju), kot tudi na družbenem področju (medgeneracijska pravičnost in solidarnost, enakost spolov in dostojno delo).

Več preberite v »8 + 8 + 8«, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

8× za okolje,
8× za gospodarstvo, 8× za družbo

3x 8x

8× za okolje,
8× za gospodarstvo, 8× za družbo

Naši okoljski vidiki se nanašajo na:

 1. uporabo obnovljivih surovin in trajnostnih materialov, ki so manj škodljivi za okolje (aluminij, baker, jeklo);
 2. uporabo obnovljivih virov energije (sončne elektrarne) ter splošno zmanjšanje porabe energije in drugih virov, kot so voda, papir in plastika;
 3. ekonomičnost pri pakiranju in uporabi embalaže (največji možni izkoristek škatel, palet in tovora pri prevozu);
 4. reciklažne otoke v prostorih podjetja, zavestno ločevanje odpadkov in globalno zmanjšanje odpadnega materiala;
 5. okrepljeno pripravljenost na ravnanje v primeru nevarnosti in naravnih nesreč (tudi pomoč drugim);
 6. izvajanje varnih in okolju prijaznih poslovnih procesov, z vso odgovornostjo in visokimi etičnimi načeli;
 7. izobraževanja in aktivno sodelovanje vseh deležnikov (od dobaviteljev do strank in zaposlenih) na področju okoljske problematike; ter 
 8. širše ozaveščanje človeške in institucionalne zmogljivosti za blažitev podnebnih sprememb.

Na sestankih in na delovnem mestu ne uporabljamo plastenk ali plastičnih lončkov. Vsak dan stremimo k zmanjšani porabi papirja in barv za tiskanje, vse bolj uvajamo brezpapirno poslovanje. Skrb za okolje gradi našo podobo in je sestavni del ravnanja v podjetju.

Z mislijo na okolje …

HERMI je prejemnik certifikata standarda sistema ravnanja z okoljem ISO 14001.

Naši ekonomski vidiki se nanašajo na:

 1. podpiranje lokalnih surovin in lokalno pridelane hrane pri zagotavljanju obrokov;
 2. gradnjo tehnološko dovršene proizvodne infrastrukture;
 3. podpiranje domačega tehnološkega razvoja in digitalizacije;
 4. povečanje dostopnosti informacijske in komunikacijske tehnologije;
 5. ambicije pri soustvarjanju gospodarske rasti z vplivanjem na celotno verigo ustvarjanja dodane vrednosti;
 6. vlaganja v infrastrukturni razvoj, tako v domačem okolju kot v tujini;
 7. sodelovanje s slovenskimi in mednarodnimi ustanovami na vsakem koraku; ter 
 8. izobraževanja, predstavitve ter druge oblike deljenja znanj in izkušenj na šolah, fakultetah ali na poslovnih srečanjih s partnerji ali širšo javnostjo.

Ste vedeli …

Naša brezpogojna trajnostna zaveza je tudi, da proizvodnja in razvoj ostajata v Sloveniji.

Naši družbeni vidiki se nanašajo na:

 1. povečanje deleža zaposlenih v industriji, tudi z uvajanjem obvezne prakse in sistemskim zbujanjem zanimanja mladih za različne poklice v naši dejavnosti;
 2. štipendiranje mladih in zaposlovanje perspektivnih kadrov;
 3. enakost spolov in zagotavljanje enakih zaposlitvenih možnosti;
 4. odpravo vseh oblik diskriminacije ne glede na rasne, verske, spolne ali družbeno-ekonomske položaje posameznikov;
 5. varno in zanesljivo delovno okolje za vse zaposlene, tudi s skrbjo za zdravje;
 6. večje vključevanje invalidov v delovni proces (integracija);
 7. izobraževanje tako širše javnosti kot tudi zaposlenih, vsako leto in v večjem obsegu, kot je zakonsko predpisano; ter
 8. mnoge donacije, pomoč ob nesrečah ter sponzoriranje posameznikov, društev in drugih organizacij (gasilska in športna društva, športniki, Gorska reševalna služba Slovenije).

Ti vidiki so zapisani v naših koreninah. Ves čas smo zavezani osnovnim vrednotam ustanovitelja podjetja: pošten odnos do dela in spoštovanje dane besede. Pri tem gradimo na razumnih odločitvah, rednemu in dostojnemu plačilu, medsebojnem spoštovanju in spodbujanju mladih.

Pripravljate nov projekt?

Širok nabor izdelkov, ki jih ponujamo, zadovolji potrebam vsakega projekta. Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri.

Preverite naš nabor izdelkov

Naziv spletne strani

Hermi, d.o.o.

Trnoveljska cesta 15

3000 Celje

Slovenija