Standardi

Standardi

Program izdelkov in blagovna znamka Hermi sta zaščitena. Vsi izdelki so proizvedeni v skladu z evropskimi, mednarodnimi in nacionalnimi standardi.

Kontaktirajte nas

Naši izdelki so uspešno opravili testiranja in pridobili vse potrebne mednarodne certifikate, med drugim v skladu z IEC 62305 in EN 62561.

Podjetje je pridobilo tudi strokovne ocene, ki so jih podali Elektroinštitut Milan Vidmar v Ljubljani, Institut za elektroprivredu i energetiku v Zagrebu, Zavod za zaštitu na radu v Sarajevu, Elektrotehnički fakultet Univerziteta v Beogradu, Institut za standardizaciju Srbije itd.

Pri sprejemanju standardov na področju zaščite pred strelo aktivno sodelujemo s Slovenskim inštitutom za standardizacijo (SIST), prav tako pa smo člani tehničnih odborov za strelovode v ostalih državah, kjer smo prisotni (HRN, BAS, JUS).

S pravilno uporabo elementov iz našega proizvodnega programa lahko strokovnjaki zaščitijo objekte pred škodljivimi posledicami udara strele.

Pri tem se morajo držati pravil, zapisanih v naslednjih standardih:

SIST EN 62305-1:2011
Zaščita pred delovanjem strele - 1. del: Splošna načela (IEC 62305-1:2010, spremenjen)
SIST EN 62305-2:2012
Zaščita pred delovanjem strele - 2. del: Vodenje rizika (IEC 62305-2:2010, spremenjen)
SIST EN 62305-3:2011

Zaščita pred delovanjem strele - 3. del: Fizična škoda na zgradbah in nevarnost za živa bitja (IEC 62305-3:2010, spremenjen)

SIST EN 62305-4:2011
Zaščita pred delovanjem strele - 4. del: Električni in elektronski sistemi v zgradbah (IEC 62305-4:2010, spremenjen)
SIST EN 62561-1:2017
Elementi za zaščito pred strelo (LPSC) - 1. del: Zahteve za spojne komponente
SIST EN IEC 62561-2:2018
Elementi za zaščito pred strelo (LPSC) - 2. del: Zahteve za vodnike in ozemljila
SIST EN 62561-3:2017
Elementi za zaščito pred strelo (LPSC) - 3. del: Zahteve za izolacijska iskrišča
SIST EN 62561-4:2018
Elementi sistema za zaščito pred strelo (LPSC) - 4. del: Zahteve za pritrdilne elemente
SIST EN 62561-5:2018
Elementi sistema za zaščito pred strelo (LPSC) - 5. del: Zahteve za merilne omarice ozemljil in tesnjenje izolacije pri ozemljilih
SIST EN 62561-6:2018
Elementi za zaščito pred strelo (LPSC) - 6. del: Zahteve za števce udarov strele (LSC)
SIST EN 62561-7:2018
Elementi za zaščito pred strelo (LPSC) - 7. del: Zahteve za spojine, ki izboljšajo ozemljitev
SIST IEC 61312-1:1998
Protection against lightning electromagnetic impulse - Part 1: General principles
SIST IEC TR 61312-4:2000
Protection against lightning electromagnetic impulse - Part 4: Protection of equipment in existing structures
SIST IEC TS 61312-2:2000

Protection against lightning electromagnetic impulse (LEMP) - Part 2: Shielding of structures, bonding inside structures and earthing

SIST-TS IEC/TS 61312-3:2004
Protection against lightning electromagnetic impulse - Part 3: Requirements of surge protective devices (SPDs)
SIST-TP CLC/TR 50469:2006
Lightning protection systems - Symbols

Po Zakonu o standardizaciji (Ul. RS 59/99) lahko Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) sprejema standarde tudi v tujem jeziku. Standardi so sicer neobvezni dokumenti, vendar se v Republiki Sloveniji in Evropski uniji z njimi določa najnižji tehnični nivo.


Po Zakonu o javnih naročilih – uradno prečiščeno besedilo (Ul. RS št. 36/2004) mora naročnik v razpisni dokumentaciji navesti tehnične specifikacije. Ne glede na veljavne slovenske tehnične predpise in njihovo skladnost s pravnim redom Evropskih skupnosti, mora naročnik določiti tehnične specifikacije v razpisni dokumentaciji tako, da se sklicuje na slovenske standarde, ki so privzeti evropski standardi. Če je evropski standard, mednarodni standard ali drug nacionalni standard privzet v slovensko standardizacijo, mora to pri navajanju navesti.


Priprava in sprejem standardov sloni na demokratičnem postopku v katerem sodelujejo vsi zainteresirani. Standardi se pripravljajo s konsenzom in v tem smislu se smatra, da nobeden izmed sodelujočih strokovnjakov ni imel bistvenih pripomb. Iz tega izhaja, da proizvodi in storitve ne smejo biti pod nivoji zahtev zapisanih v standardih, je pa zaželeno, da so nad tem nivojem. Z drugimi besedami, stanje tehnike je zapisano v standardih.


V tehničnem odboru SIST/TC STZ (Strelovodna zaščita) sodelujemo pri pripravi, sprejemanju in tudi prevajanju standardov. Na ta način sledimo razvoju na tem področju in se novim zahtevam z našimi proizvodi prilagajamo že v fazi nastajanja standarda.


V zgornjem seznamu so v krepkem tisku zapisani dokumenti v slovenskem jeziku. Podatki so pridobljeni iz Sporočil (mesečnik SIST) spletne strani: www.sist.si in zasedanj tehničnega odbora USM/TC STZ.


Standardi se lahko kupijo na Slovenskem inštitutu za standardizacijo, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana ali preko spleta: www.sist.si.

Naziv spletne strani

Hermi, d.o.o.

Trnoveljska cesta 15

3000 Celje

Slovenija