Hermi na 61. sejmu DOM v Ljubljani in na 24. spomladanskem mednarodnem sejmu v Bjelovarju

Hermi na 61. sejmu DOM v Ljubljani in na 24. spomladanskem mednarodnem sejmu v Bjelovarju

V Hermiju letošnjo sejemsko sezono začenjamo v Sloveniji na 61. sejmu DOM v Ljubljani in na Hrvaškem na 24. spomladanskem mednarodnem sejmu v Bjelovarju (24. Proljetni međunarodni bjelovarski sajam). Na sejmu DOM smo med 22. in 26. marcem 2023 v Stekleni dvorani C, na razstavnem prostoru 2A, na sejmu v Bjelovarju pa med 24. in 26. marcem 2023 v Paviljonu 8. Na obeh sejmih izpostavljamo pomembnost zaščite premoženja in ljudi pred udarom strele. 

Ste že poskrbeli za zaščito svoje sončne elektrarne? Naši strokovnjaki vam bodo na obeh sejmih dali koristne in konkretne informacije o zaščiti vašega doma, elektrarn in drugih objektov ter naprav pred udarom strele.

S povečanjem uporabe energije iz obnovljivih virov se vse več nameščajo sončne elektrarne – tako na manjših stanovanjskih kot na večjih gospodarskih in industrijskih objektih. Težnja je vedno večja moč posamezne elektrarne in čim več proizvedene električne energije. Investitorji in lastniki v želji za večjo moč elektrarne dostikrat izrabijo vsa razpoložljiva mesta za namestitev fotonapetostnih modulov ter v želji po čim večjem izkoristku razpoložljivih površin in čim cenejši investiciji pogosto pozabijo na pravila izvedbe električnih instalacij in izenačitev potencialov.

Sončna elektrarna je namenjena proizvodnji električne energije s pomočjo sonca. Fotonapetostni moduli so praviloma nameščeni na izpostavljenih mestih na strehah objektov in so zaradi svoje lokacije izpostavljeni neposrednemu udaru strele. V primeru direktnega udara strele je sončna elektrarna izpostavljena celotnemu toku strele, ki teče po konstrukciji sončne elektrarne, okvirjih modulov in priključnih kablih. Običajna posledica v takšnem primeru je uničenje modulov in instalacije, prav tako ni izključena možnost drugih mehanskih poškodb ali požara.

Pri udaru strele nastanejo tako visoke napetosti kot tudi velika električna in magnetna polja. Zaradi galvanskih, induktivnih in kapacitivnih povezav se v primeru posrednega udara strele prav tako pojavijo velike inducirane napetosti oz. tokovi, ki prav tako lahko povzročijo poškodbe na sistemih sončnih elektrarn.

Za ustrezno zaščito je treba izvesti zunanjo in notranjo zaščito pred strelo. Namestitev kakovostne zaščite zahteva poznavanje obstoječih instalacij na in v objektu ter poznavanje stanja in izvedbo ozemljitev. Samo s pravilnim pristopom lahko ustrezno in kakovostno zaščitimo sončno elektrarno in zagotovimo nemoteno proizvodnjo električne energije.

Dejstvo je, da tako izpostavljenost kot tudi investicijska vrednost same elektrarne nista zanemarljiva faktorja, zato je tudi zaščita pred strelo ne samo zahtevana s pravilnikom o zaščiti stavb pred strelo, temveč tudi smiselna.

Vabljeni, da nas obiščete na sejmih!

Naziv spletne strani

Hermi, d.o.o.

Trnoveljska cesta 15

3000 Celje

Slovenija