Podeljene nagrade Excellent SME Slovenia

Včeraj smo bili prisotni na Vrhu malega gospodarstva, kjer smo prejeli nagrado Excellent SME Slovenia. V podjetju Hermi d.o.o. smo zelo ponosni na nagrado, saj smo jo prejeli že tretje leto zapored. Tako smo eno izmed zgolj 7 podjetij v Sloveniji, ki imamo najmanj zadnji dve leti certifikat Excellent SME Slovenia, najvišjo bonitetno oceno 10 in izpolnjujemo izbrane finančne pogoje po metodologiji družbe Coface.

Podelitev SME Excellent 2018 – Miran Rauter, direktor podjetja Hermi d.o.o. in mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS

Kaj je certifikat Excellent SME?

Certifikat Excellent SME Slovenia (»Excellent Small and Medium Enterprise« – »Odlično srednje, malo ali mikro podjetje«) ali certifikat poslovne odličnosti, ki ga izdaja Gospodarska zbornica Slovenije potrjuje dobre poslovne navade in uspešno poslovanje imetnikov, podjetij, ter tako povečuje njihovo kredibilnost v očeh strank in poslovnih partnerjev.

Certifikat Excellent SME Slovenia se izdaja na povabilo. Potencialni kandidati so mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki imajo po prvem bonitetnem izboru, ki ga opravi družba za izdelavo bonitet, bonitetno oceno 6 ali več in je njihov promet v zadnjem letu višji od 25.000 EUR.


Čeprav imetniki certifikata predstavljajo le slab odstotek vseh gospodarskih družb, dosegajo skoraj 5 odstotni delež po ustvarjenem dobičku, 4 odstotni delež po prihodkih, 4 odstotni delež po ustvarjeni dodani vrednosti in preko 3 odstotni delež po številu zaposlenih.

Naziv spletne strani

Hermi, d.o.o.

Trnoveljska cesta 15

3000 Celje

Slovenija