Podjetje HERMI d.o.o. je uspešno pridobilo certifikat kakovosti ISO 14001

V podjetju HERMI d.o.o. smo 17. 11. 2020 prejeli certifikat kakovosti ISO 14001 : 2015, ki je sistem za ravnanje z okoljem. Standard ISO 14001 je eno od najpomembnejših orodij, ki ga uporabljajo organizacije po celem svetu, da bi odgovorile na izzive, ki jih njihove dejavnosti predstavljajo za okolje.

Certifikat kakovosti ISO 14001

Cilj standarda je ohranjanje okolja in primernih življenjskih pogojev za nadaljnje generacije. Obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov, ter preprečevanje onesnaževanja okolja. 

Nenehno izboljševanje standardov kakovosti je nujen del poslovnega procesa, certifikati kakovosti pa so dodaten dokaz o učinkovitem vodenju podjetja in skrbi za okolje.

Naziv spletne strani

Hermi, d.o.o.

Trnoveljska cesta 15

3000 Celje

Slovenija