Strelovodna in prenapetostna zaščita sončnih elektrarn

Strelovodna in prenapetostna zaščita sončnih elektrarn

Zaradi vedno večje uporabe obnovljivih virov energije se povečuje tudi število sončnih elektrarn. V večini primerov je želja investitorjev optimalna izraba razpoložljivega prostora in doseganje največjega izkoristka ob čim nižjih investicijskih in vzdrževalnih stroških. Pogosto se pri tem pozablja ali zanemarja ustrezna zaščita pred strelo in prenapetostmi!


Pri nameščanju sončnih elektrarn na strehe obstoječih stavb je nujno poznavanje obstoječih instalacij na in v objektu ter stanje in delovanje obstoječih ozemljitev. Zgolj s pravilnim pristopom je mogoče sončno elektrarno zaščititi tako, da je zagotovljena neprekinjena proizvodnja električne energije in da v primeru neposrednega ali posrednega udara strele ne pride do poškodb in prekinitev proizvodnje električne energije.

Zunanja zaščita pred strelo

Sončne elektrarne so pogosto na izpostavljenih mestih. V primeru direktnega udara strele je sončna elektrarna izpostavljena celotnemu toku strele, ki teče po konstrukciji sončne elektrarne, okvirjih modulov in priključnih kablih. Običajna posledica je uničenje modulov in instalacije, prav tako ni izključena možnost drugih mehanskih poškodb ali požara. Pri načrtovanju zaščite pred strelo v splošnem želimo izvesti izoliran sistem zunanje zaščite. Najboljšo zaščito predstavlja strelovodna instalacija, ki je ločena od sončne elektrarne oziroma prevodnih delov sončne elektrarne. Ustrezna varnostna razdalja namreč zagotovi, da v primeru neposrednega udara strele ne pride do preskoka.


Notranja zaščita pred strelo

Medtem ko je zunanja zaščita pred strelo namenjena prestrezanju in odvajanju neposrednih udarov strele, notranja zaščita ščiti pred induciranimi napetostmi v priključnih vodnikih, dvigu potenciala ozemljila oziroma posledicah tako neposrednega kot posrednega udara strele. Prenapetosti so najpogostejši vzrok poškodb električnih in elektronskih naprav ter v primeru sončnih elektrarn pogosto povzročijo uničenje bistvenih delov elektrarne, kot so moduli, razsmerniki in nadzorni sistemi. Prenapetostna zaščita mora biti načrtovana in izvedena po standardu EN 62305-4, ki opredeljuje zaščite cone pred udarom strele. Za ustrezno zaščito se na prehodu instalacij iz ene cone v drugo izvede izenačitev potencialov ter namesti ustrezen prenapetostni zaščitni element (SPD). Kateri prenapetostni zaščitni element namestimo je odvisno od con (LPZ), med katerimi prehajajo instalacije. Na voljo so različni odvodniki prenapetosti na mejah LPZ tako za zaščito AC (izmeničnih) tokokrogov kot tudi za zaščito DC (enosmernih) tokokrogov. Za ustrezno zaščito je treba poskrbeti tako, da so na obeh straneh nameščeni ustrezni odvodniki prenapetosti.

Strokovno načrtovanje in montaža

Načrtovanje, pravilno dimenzioniranje in namestitev zaščite pred strelo prepustite strokovnjakom Hermi! Ključnega pomena je že sama lokacija in postavitev sončne elektrarne ter s tem možnosti izvedbe ustrezne zaščite. Velikokrat kakovostna in zanesljiva zaščite pred strelo namreč ni izvedljiva ali je zmanjšana zaradi neustrezne izbire lokacije postavitve modulov sončne elektrarne oziroma zaradi neupoštevanja potrebe po zaščiti pred strelo. Pri zaščiti pred strelo je treba upoštevati tudi materiale same zgradbe in konstrukcijske materiale, na katerih je nameščena sončna elektrarna. Izbrati je treba ustrezne in kakovostne nosilce, sponke, objemke, strelovodne vodnike, lovilne palice in druge strelovodne komponente Hermi. Pri prenapetostni zaščiti je odločilen zaščitni razred in kakovost prenapetostnih elementov. Zaradi relativno nizke cene glede na celotno investicijo ali z željo po prihranku strelovodno in prenapetostno zaščito manjših sončnih elektrarn investitorji kljub dejstvu, da je le-ta obvezna, dostikrat namerno prezrejo! A ko udar strele uniči sončno elektrarno in instalacije v stavbi ali ko celo zagori, je prepozno.

Naziv spletne strani

Hermi, d.o.o.

Trnoveljska cesta 15

3000 Celje

Slovenija