Hermijeva trajnostna zaveza

Hermijeva trajnostna zaveza


V podjetju Hermi dodajamo zagon svoji trajnostni poslovni transformaciji s predstavitvijo zavez trajnostnega razvoja na okoljskem področju, pri strateškem povezovanju v gospodarstvu in na družbenem področju. Trajnostno pot je slovenski proizvajalec oblikoval v t.i. 8 + 8 + 8 trajnostno politiko podjetja. »Povezujemo ljudi, določamo nove trase in poti !« je osrednja misel novega videa, v katerem so ustvarjalci izpostavili trajnostne kabelske police in lestve Hermi. Video je dostopen na spletni strani TUKAJ.Zaveza k trajnostnem razvoju in k razogljičenju do leta 2050 ni samo dogovor med politiki in državami, ampak je vztrajen in nenehen trud ter zaveza vseh nas – posameznikov, poslovnih entitet, širše družbe in vseh Zemljanov. »Zemlje ne podedujemo od svojih prednikov, izposodimo si jo od svojih otrok«, zato poskrbimo, da bodo ti lahko v njej tudi kakovostno živeli. Hermijevo 8 + 8 + 8 trajnostno strategijo poganjajo dekarbonizacija in krožna gospodarska načela, ki spodbujajo gospodarsko rast in medsebojno sodelovanje. Vseh 24 vidikov najdete na spletni strani podjetja, nekaj jih izpostavljamo v nadaljevanju.

Več kot 20 % potreb po električni energiji v podjetju Hermi – slovenski proizvajalec strelovodne in prenapetostne zaščite, kabelskih polic in lestev ter nosilnih konstrukcij za sončne elektrarne – pokrivamo z lastno sončno elektrarno, ki je nameščena na strehah proizvodnih hal in poslovnega poslopja. Še večjo neodvisnost in lastno rabo zelene energije bo zagotovila sončna elektrarna na novem proizvodnem obratu. Projektna dela so v teku. 

Zmanjšujemo porabo naravnih virov z uporabo reciklabilnih in recikliranih materialov. Med izdelki Hermi izstopajo tisti iz bakra in aluminija, ki sta kot surovini popolnoma obnovljivi. Poleg tega ostružke, odrezke, opilke in druge odpadke, ki nastanejo pri izdelavi izdelkov ali pri sanaciji objektov na terenu skrbno zbiramo, sortiramo in poskrbimo, da se vrnejo v reciklažni krog. 

Vztrajno znižujemo porabo vode, papirja in plastike – tako na nivoju proizvodnih linij kot na nivoju posameznika. Na sestankih in na delovnem mest se ne uporabljamo plastenk ali plastičnih lončkov. Vsak dan stremimo k zmanjšani uporabi papirja in barv za tiskanje. Postopoma uvajamo brezpapirno poslovanje. Podjetje je tudi prejemnik mednarodnega certifikata ISO 14001 (sistemi ravnanja z okoljem).

V kulturo podjetja Hermi je vkomponirana filozofija deljenja in prenašanja znanja iz generacije na generacijo. Sodelujemo s slovenskimi in mednarodnimi izobraževalnimi ter drugimi ustanovami. Tako pripomoremo k hitrejšemu panožnem razvoju in k inovacijam. 

Štipendiramo mlade perspektivne kadre in s popularizacijo znanja zbujamo zanimanje za različne, mnogokrat tudi deficitarne poklice v panogi. S sponzorskimi sredstvi in drugimi oblikami pomoči podpiramo posameznike, različna društva, zveze in institucije. Podjetje priskoči na pomoč tudi ob naravnih nesrečah.

Ustanovitelj podjetja Herman Rauter je pred štirimi desetletji kot osnovne vrednote družinskega podjetja izpostavil »pošten odnos do dela in spoštovanje dane besede«. Naslednja generacija temu dodaja še »odgovoren odnos do narave in naravnih virov«. 

Več o Hermijevi 8 + 8 + 8 trajnostni politiki si preberite na spletni strani TUKAJ.

Oglejte si video o trajnostnih policah in  lestvah Hermi TUKAJ.

Naziv spletne strani

Hermi, d.o.o.

Trnoveljska cesta 15

3000 Celje

Slovenija