Naziv operacije: RAZVOJ NOVE LINIJE KABELSKIH POLIC Z BREZVIJAČNIM SPAJANJEM (KP – K)

Naziv operacije: RAZVOJ NOVE LINIJE KABELSKIH POLIC Z BREZVIJAČNIM SPAJANJEM (KP – K)

V okviru operacije bo s pomočjo investicije zaživel optimiziran produkt, ki bo kupcu prihranil čas, saj bo montaža potekala brez vijačnega materiala.

Nova linija kabelskih polic bo omogočila enostavnejše, hitrejše in učinkovitejše nameščanje kabelskih polic, s čimer bomo dosegli krajši čas izvedbe montaže ter večjo varnost pri opravljanju le-te.

S tem produktom ciljamo predvsem na prodajo končnim uporabnikom, naročnikom in podjetjem, ki so ekološko ozaveščene in na prvo mesto postavijo sebe, svoje zaposlene oziroma celoten kolektiv.

Z investicijo bomo prilagodili našo proizvodnjo izdelavi tega izdelka, avtomatizirali redno proizvodnjo kabelskih polic z brezvijačnim spajanjem ter dosegli redno prodajo kabelskih polic na domačem in tujem trgu.

Z modernizacijo in povečanjem predelovalne zmogljivosti računamo na lažje ohranjanje kratkoročnega tržnega položaja podjetja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih trgih in prodor na nove trge.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (www.eu-skladi.si).

Naziv spletne strani

Hermi, d.o.o.

Trnoveljska cesta 15

3000 Celje

Slovenija