Podjetje Hermi prejelo priznanje Akademije TPST za začetek trajnostne transformacije poslovanja

Podjetje Hermi prejelo priznanje Akademije TPST za začetek trajnostne transformacije poslovanja

Podjetje Hermi, d.o.o., povečuje svojo poslovno konkurenčnost skozi trajnostno poslovno strateško transformacijo poslovanja. Vodilni slovenski proizvajalec strelovodne in prenapetostne zaščite, kabelskih polic ter konstrukcijskih sistemov je za svoja prizadevanja in dejanja prejel tudi priznanje Akademije TPST javne agencije SPIRIT.

Vzdržna gospodarska rast z upoštevanjem vseh deležnikov in varstvom okolja je cilj vsakega trajnostno naravnanega podjetja. V minulem letu je bil vodilni slovenski proizvajalec strelovodne opreme in prenapetostne zaščite vključen v program Akademija trajnostne poslovne strateške transformacije (Akademija TPST), ki ga izvaja javna agencija SPIRIT Slovenija. 

Podjetje Hermi je v več kot petmesečnim procesnim delom temeljito prevetrilo obstoječe načine poslovanja in postavilo temelje trajnostnih poslovnih strategij in poslovnih modelov. Po mnenju vodje projekta Nine Saje »bo podjetje Hermi trajnostno preobrazbo doseglo višjo dodano vrednost, dvignilo mednarodno konkurenčnost in ustvarilo trajno prepoznavnost«.

Proces je zajemal postavitev novih vrednot in postopkov, ki so ključni za povezovanje treh dimenzij trajnostnega razvoja – ekonomije, družbe in okolja. Poslovne odločitve podjetja Hermi temeljijo na zniževanju negativnih vplivov na okolje, ljudi in ekonomsko skupnost ter na povečevanju pozitivnih vplivov in dodane vrednosti.

Naziv spletne strani

Hermi, d.o.o.

Trnoveljska cesta 15

3000 Celje

Slovenija