Naziv projekta: RAZVOJ NOVE LINIJE KABELSKIH POLIC Z BREZVIJAČNIM SPAJANJEM (KP – K)

Naziv projekta: RAZVOJ NOVE LINIJE KABELSKIH POLIC Z BREZVIJAČNIM SPAJANJEM (KP – K)

V okviru projekta bo s pomočjo investicije zaživel optimiziran produkt, ki bo kupcu prihranil čas, saj bo montaža potekala brez vijačnega materiala.

Nova linija kabelskih polic bo omogočila enostavnejše, hitrejše in učinkovitejše nameščanje kabelskih polic, s čimer bomo dosegli krajši čas izvedbe montaže ter večjo varnost pri opravljanju le-te.

S tem produktom ciljamo predvsem na prodajo končnim uporabnikom, naročnikom in podjetjem, ki so ekološko ozaveščene in na prvo mesto postavijo sebe, svoje zaposlene oziroma celoten kolektiv.

Z investicijo bomo prilagodili našo proizvodnjo izdelavi tega izdelka, avtomatizirali redno proizvodnjo kabelskih polic z brezvijačnim spajanjem ter dosegli redno prodajo kabelskih polic na domačem in tujem trgu.

Z modernizacijo in povečanjem predelovalne zmogljivosti računamo na lažje ohranjanje kratkoročnega tržnega položaja podjetja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih trgih in prodor na nove trge.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR) (www.eu-skladi.si). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Naziv spletne strani

Hermi, d.o.o.

Trnoveljska cesta 15

3000 Celje

Slovenija