Športna štipendija

Športna štipendija
Razpisujemo športno štipendijo za leto 2023

V podjetju Hermi, d.o.o., razpisujemo športno štipendijo za leto 2023. Naša želja je podpreti perspektivnega mladega športnika oz. športnico in mu/ji s tem pripomoči pri lažjemu doseganju ciljev na športnem področju in pri pridobitvi izobrazbe.

Na razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Na razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Pogoji za prijavo:

• Športnik ni starejši od 21 let;

• Športnik je aktiven najmanj 3 leta in ima vidne rezultate;

• Ima urejen redni status dijaka ali študenta;

• Uspešno usklajuje športne obveznosti s šolskimi obveznostmi;

• Prednost imajo športniki, ki se ukvarjajo z zimskimi športi;

• Prednost imajo športniki s prijavljenim stalnim prebivališčem v mestni občini Celje ali Velenje ter v širši okolici podjetja Hermi.

Izbor

• Izbor poteka dvostopenjsko. Na prvi stopnji posebna komisija na podlagi prejetih pisnih vlog izbere tri kandidate.

• Vsi trije kandidati se predstavijo posebni komisiji, ki za prejem štipendije izbere enega kandidata.

• Seja posebne komisije bo predvidoma potekala v začetku meseca novembra 2022.


PRIJAVA 

Športnik odda pisno vlogo, ki vsebuje: informacijo o osebnih podatkih; navedbo največjih športnih uspehov; kratko motivacijsko pismo s cilji in ambicijami; kopijo šolskega spričevala za zadnje in predzadnje leto; dokazilo, s katerega je razvidno, da športna aktivnost traja vsaj tri leta (lahko izjava trenerja).

Športnik prijavo odda najkasneje do petka, 14. 10. 2022:

• na e-naslov: anja.turk@hermi.si in/ali

• po pošti na naslov: Hermi, d.o.o., Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje


V podjetju Hermi, d.o.o., podpiramo mlade športnike, ker imajo enake oziroma podobne vrednote, kot jih imamo v podjetju: timsko delo, kreativnost, samodisciplina, tekmovalnost, talent, uresničevanje zastavljenih ciljev, pripadnost, delavnost in vztrajnost …

Podjetje Hermi, d.o.o., si pridržuje pravico, da štipendije ne podeli.

Vljudno vabljeni k prijavi!

Naziv spletne strani

Hermi, d.o.o.

Trnoveljska cesta 15

3000 Celje

Slovenija