Zaščitite svojo sončno elektrarno!

Zaščitite svojo sončno elektrarno!

Izgradnje sončnih elektrarn so v eksponentnem porastu. Svetovna kapaciteta fotonapetostnih sistemov je konec leta 2021 zanašala rekordnih 940 gigavatov (GW) in maja 2022 presegla magično mejo enega teravata (TW).

Na sončno elektrarno je priporočljivo in s strani zakonodaje večinoma tudi zahtevano namestiti strelovodno in prenapetostno zaščito. Udar strele povzroči ogromno gmotne škode na elektrarni, objektu in elektronskih napravah, nedelovanje sistema vpliva na izgubo dohodka in povzroči moteno ali prekinjeno dobavo električne energije. Pri Hermiju dobite vse na enem mestu!

Zaščita sončne elektrarne pred direktnim udarom strele

Sončne elektrarne so redno izpostavljene različnim vremenskim vplivom in nevarnostim, med njimi tudi udarom strele. Pri tem se pojavijo izredno veliki električni tokovi – tudi več kot 200.000 A, ki lahko povzročijo požar ali mehanske poškodbe tako elektrarne kot njene nosilne konstrukcije ali stavbe, na katero je slednja nameščena. Pri načrtovanju zaščite pred strelo je treba izdelati oceno tveganja v skladu z IEC 62305 in namestiti kakovosten lovilni, odvodni in ozemljilni sistem z elementi, ki so iz ustreznih materialov, dovolj oddaljeni od prevodnih in gorljivih delov elektrarne in poslopja ter v celoti s svojim ščitenim področjem pokrivajo objekt in nameščeno sončno elektrarno.

Poškodbe sistema zaradi prenapetosti 

Ob udaru strele se v nekaj milisekundah v instalacijah pojavijo izjemno velike napetosti. Pri tem ni nujno, da je to neposredni udar v sam objekt, saj se tudi ob oddaljenih udarih pojavijo visoke inducirane napetosti oz. prenapetosti. Prenapetosti lahko poškodujejo fotonapetostne module, razsmernike, nadzorno elektroniko ter druge električne in elektronske naprave. Kakovostna in ustrezno vgrajena prenapetostna zaščita ter izenačitev potencialov morata biti glede na izbrani zaščitni nivo ustrezno dimenzionirani ter morata vzdržati maksimalni tok strele. Prenapetostna zaščita Hermi zagotavlja visoko stopnjo varnosti, ustreza zahtevam standardov in je cenovno optimizirana.

Kabelske police za sončne elektrarne

Dolga življenjska doba sončne elektrarne je odvisna od kakovosti izbranih gradnikov in njihovi medsebojni povezavi. Na metre in kilometre – odvisno od velikosti elektrarne – je medsebojno povezanih električnih vodnikov, ki prenašajo električno energijo od izvora (fotonapetostnega modula) do porabnika oz. električnega omrežja. Kabli se praviloma polagajo v kabelske police, ki morajo biti iz ustreznih materialov, ustreznih dimenzij in imeti primerno nosilnost. Z ustreznim izborom zmanjšamo možnost mehanskih poškodb kablov: poškodbe izolacije kablov, mehanske obremenitve (sneg, veter), prisotnost vlage, ali poškodbe zaradi prisotnosti glodavcev. Kabelske police in lestve Hermi ustrezajo tudi najbolj zahtevnim pogojem uporabe, so tako tehnično kot vizualno dovršene, da skupaj z ostalimi komponentami zagotavljajo dolgo življenjsko dobo fotonapetostnega sistema.

Konstrukcijski sistemi za sončne elektrarne – vzdržljivi temelji vsake elektrarne

Poleg celovite zaščite sončnih elektrarn je treba poskrbeti tudi za vzdržljive temelje vsake sončne elektrarne, saj je pričakovana življenjska doba sončnih elektrarn tudi 30 let in več. Konstrukcijski sistemi Hermi ponujajo številne možnosti za preprosto in učinkovito postavitev sončnih elektrarn. Celotno podkonstrukcijo sestavljajo nosilni konstrukcijski profili, pritrdilni nosilci za vse vrste streh in kritin ter ostali spojni/konstrukcijski elementi, ki so izdelani iz visokokakovostnih in korozijsko odpornih materialov. Nosilne rešitve Hermi odlikuje izjemna odpornost na vremenske razmere, mehanske obremenitve ter prilagodljivost številnim streham in kritinam. Z estetsko dovršenostjo izdelkov dosegamo, da bo nosilna konstrukcija vaše elektrarna nevpadljiva, njena inštalacija pa hitra in enostavna.

Naziv spletne strani

Hermi, d.o.o.

Trnoveljska cesta 15

3000 Celje

Slovenija